Program artystyczny

Hrabina Marica

więcej szczegółów tutaj
 

Miejsce i data

08-10.11.2017

Opera Krakowska
ul. Lubicz 48
31-512 Kraków
 

Patronat medialny
Program Naukowy 23 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego
"Postępy w alergologii i pneumonologii"


Do pobrania w wersji pdf  PROGRAM

 
8 listopada 2017 r. (środa)  
12.00 - 19.00 Rejestracja Uczestników 23 Sympozjum
17.00 - 17.30 Uroczyste otwarcie 23 Sympozjum
17.30 - 19.30 SESJA INAUGURACYJNA
  Prowadzenie: Prof.Jerzy Kruszewski (WIM Warszawa),
Prof. Zbigniew Bartuzi  (UMK CM Bydgoszcz)
  Krakowski smog - przez płuca do serca.
  Prof.Tomasz Guzik ( UJ CM Kraków).
  Wiedza, która w najblizszym czasie pozostanie aktualna.
  Prof. Jerzy Kruszewski (WIM Warszawa)
  Obrzęk naczynioworuchowy - czy to choroba alergiczna?
  Prof. Barbara Rogala (Śl.UM w Katowicach)
  Astma w najbliższym czasie - kontynuacja czy rewolucja?
  Prof. Piotr Kuna (UM Łódź)
  Nadwrażliwość na pokarm - kiedy nie jest konieczna diagnostyka molekularna?
  Prof.Zbigniew Bartuzi (UMK CM Bydgoszcz)
19.30 Poczęstunek
9 listopada 2017 r. (czwartek)  
7.00 - 8.15 Warsztaty Szkoleniowe w ramach Wyższej Szkoły
  Aerozoloterapii (wskazana wcześniejsza rejestracja)
  Prof. Andrzej Emeryk (UM Lublin)
  Prof. Michał Pirożyński (CMKP WaRSZAWA)
8.30 - 9.00 I  Gorący Temat
  Podstawy terapii atopowego zapalenia skóry A.D.2017.
  Prof. Roman Nowicki  (AM Gdańsk)
9.00 - 9.30 II Gorący Temat
  Asthma and allergic Rhinitis : One airway,
  one disease, one control concept.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego
  przyznanego przez Firmę MYLAN
  Prof.Bolesław Samoliński  (UM Warszawa)
9.30 - 10.25 I Spotkanie z Ekspertem
  Otolaryngologia przez przypadki.
  W ramach grantu naukowo-szkolebniowego przyznanego
  przez Firmę POLPHARMA
  Dr med. Piotr Rapiejko (WIM Warszawa)
10.30 - 11.00 III Gorący Temat
  Programowanie mikrobiotyczne - znaczenie probiotyków
  w rozwoju alergii.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego
  przez Firmę BIOMED
  Prof. Bożena Cukrowska (instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie)
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 13.00 Sesja I
  Holistyczne podejście do pacjenta z astmą.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego
  przez Firmę ADAMED
  Prowadzenie: Prof.Ryszard Kurzawa ( IGiChP Rabka Zdrój),
Prof. Piotr Kuna (UM Łódź)
11.30 - 11.55 Z nebulizacją przez życie.
  Prof.nadzw. dr hab.med. Henryk Mazurek (IGiChP Rabka Zdrój)
11.55 - 12.20 Co z alergią, czy to już astma?
  Prof. Piotr Kuna (UM Łódź)
12.20 - 12.45 Dylematy nt.bezpieczeństwa stosowanych leków.
  Prof. Ryszarda Chazan (WUM Warszawa),
Dr hab.med. Filip Szymański (WUM Warszawa)
12.45 - 13.00 Dyskusja i podsumowanie Sesji
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.30 IV Gorący Temat
  W ramach grantu naukow-szkoleniowego przyznanego
  przez Firmę ASTRAZENECA
  Eozynofile w monitorowaniu astmy dziecięcej.
  Prof. nadzw.dr hab. med. Henryk Mazurek (IGiChP Rabka Zdrój)
  Doraźne leczenie przeciwzapalne przyszłością leczenia astmy oskrzelowej.
  Prof. Andrzej Fal (CSK MSWiA Warszawa)
14.30 -15.30 Sesja II
  Praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia pokrzywki.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego
   przez Firmę BERLIN CHEMIE/ MENARINI
  Prof.Magdalena Czarnecka-Operacz (UM Poznań)
15.30 - 16.30 Sesja III
  Co w trawie piszczy, czyli subiektywny przegląd najlepszych publikacji z zakresu prewencji, diagnostyki i leczenia
chorób alergicznych w roku 2017.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Naukowo-Organizacyjny 23 Sympozjum
  Prof. Ryszard Kurzawa (IGiChP Rabka Zdrój)
  Dr med. Lukasz Błażowski ( IGiChP Rabka Zdrój,Szpital Specjalistyczny Jasło, UM Rzeszów)
  Dr hab. med. Paweł Majak (UM Łódź)
18.00 - 19.00 Msza Św. w intencji uczestników, wykładowców i chorych dzieci w Bazylice Mariackiej w Krakowie
   
10 listopada 2017 r. (piątek)  
7.00 - 8.15 Warsztaty Szkoleniowe FOT na śniadanie - możliwości
w diagnostyce astmy oskrzelowej.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Firmę PRO VITA
  Dr Liwia Starczewska-Dymek (PRO VITA)
8.30 - 10.00 Sesja IV
  Alergia - Infekcje - Antybiotyki
  Sesja Sekcji Pediatrycznej PTA. W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Naukowo-Organizacyjny  23 Sympozjum
8.30 - 8.55 Czy antybiotykoterapia w czasie ciąży i we wczesnym okresie życia wpływa na rozwój alergii ?
  Prof. Anna Bręborowicz (UM Poznań)
8.55 - 9.20 Lizaty bakteryjne w chorobach alergicznych u dzieci
  Prof. Andrzej Emeryk (UM Lublin)
9.20 - 9.45 Miejsce antybiotyków w leczeniu dziecka z chorobami atopowymi.
. Prof.nadzw.dr hab. med. Henryk Mazurek (IGiChP Rabka Zdrój)
9.45 - 10.00 Dyskusja
10.00 - 10.30 V Gorący Temat
  Diagnostyka molekularna dla praktyków.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego
przez Firmę HVD Holding AG
  Prof. Ryszard Kurzawa (IGiChP Rabka Zdrój)
  Dr med. Łukasz Błażowski (IGiChP Rabka Zdrój, Szpital Specjalistyczny Jasło, UM Rzeszów)
10.30 - 11.00 VI Gorący Temat
  Pacjent z AZS - łatwy czy trudny przypadek.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego
przez Firmę LEO PHARMA
  Prof. Joanna Narbutt (UM Łódź)
  Prof. Rafał Pawliczak (UM Łódź)
11.00 - 11.30 Przerwa kawowa
11.30 - 12.30 Sesja V
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego
przez Firmę NUTRICIA
  Przewodniczący:
  Prof.Zbigniew Bartuzi (UMK CM Bydgoszcz)
  Prof. Maciej Kaczmarski (Prof. emeryt. UM Białystok)
  Część I
  Niemowlęta i małe dzieci z alergią - co jesteśmy w stanie zrobić by stymulować układ immunologiczny do prawidłowej odpowiedzi.
  Okiem alergologa.
  Prof.Ryszard Kurzawa (IGiChP Rabka Zdrój)
  Okiem immunologa
  Dr hab. med. Wojciech Feleszko (WUM Warszawa)
  Część II
  Czy dla dziecka ważny jest tylko pierwszy krok - jakie znaczenie ma kolejny krok w terapii mieszanką elementarną.
  Kolejny krok w terapii dzieci z alergią po pierwszym roku życia.
  Prof. Ryszard Kurzawa (IGiChP Rabka Zdrój)
  Dr med. Łukasz Błażowski (IGiChP Rabka Zdrój, Szpital Specjalistyczny Jasło, UM Rzeszów)
12.30 - 13.00 VII Gorący Temat
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Firmę NOVARTIS
  Pokrzywka - diagnostyka i leczenie w świetle wytycznych
Dr hab. med. Zenon Brzoza (Śl.UM w Katowicach)
Leczenie omalizumabem w Centrum Diagnostyki i Leczenia Pokrzywek. Doświadczenia własne.
Prof. Alicja Kasperska-Zając (Śl.UM w Katowicach)
 
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.30 VIII Gorący Temat
  Mepolizumab w terapii ciężkiej astmy eozynofilowej w Polsce. od teorii do praktyki. 
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Firmę GSK
  Dr Bogna Buttler, dr Robert Dewor ( Dział Medyczny GSK)
14.30 - 15.30 Sesja VI
  Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania
  ( Feather  William). Czy dotyczy to również leczenia astmy?
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Firmę SANDOZ
14.30 - 15.00 Dlaczego tylko 18 % pacjentów ma prawodłową kontrolę astmy?
Jak pokonać niemoc?.
  Dr med. Piotr Dąbrowiecki (WIM Warszawa)
15.00-15.30 Kontrola astmy  oskrzelowej - jak ją osiągnąć w świetle najnowszych danych..
  Prof. Michał Pirożyński (CMKP Warszawa)
15.30 - 16.00 II Spotkanie z Ekspertem
  Rozwiazanie problemu krzyżowo reagujących determinant węglowodanowych (CCD) w diagnostyce alergii.
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego
przez Firmę EMMA
  Prof. Krzysztof Buczyłko (UM Łódź)
16.00 - 17.00 Sesja VII
  Zagadki diagnostyczno-terapeutyczne na podstawie przypadków klinicznych z komentarzem Ekspertów (Anafilaksja, Alergia pokarmowa, Immunoterapia alergenowa, Alergia na jady owadów błonkoskrzydłych).
  W ramach grantu naukowo-szkoleniowego przyznanego przez Komitet Naukowo-Organizacyjny 23 Sympozjum
  Prof. Ryszard Kurzawa (IGiChP Rabka Zdrój)
  Dr med. Łukasz Błażowski (IGiChP Rabka Zdrój, Szpital Specjalistyczny Jasło, UM Rzeszów)
17.00 - 18.00 Poczęstunek
18.00 Program artystyczny i zakończenie 23 Sympozjum